ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูมาเพื่อช่วยโลก พระองค์มาเพื่อช่วยคุณ พระองค์มาเพื่อช่วยผม ทำไมล่ะครับ ก็เพราะความรักของพระบิดาของเรานั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ แม้ว่าข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะได้รับความรักนั้น ขอทรงโปรดรับรู้ถึงจิตใจที่รู้สึกขอบพระคุณของข้าพระองค์ รู้ถึงความชื่นชมยินดีที่ข้าพระองค์มีเพราะแผนงานของพระองค์ พระบุตร และความรอดที่มาจากพระองค์ จนกว่าวันที่ข้าพระองค์จะได้อยู่ต่อหน้าพระองค์และสรรเสริญพระองค์ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น