ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ควรค่า! เป็นคำที่เพราะดีนะครับ! สำหรับพวกเราที่เป็นสาวกของพระเยซู เรารู้ว่ามีเพียงผู้เดียวที่ควรค่าอย่างแท้จริง พระองค์เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะเปิดแกะตราหนังสือม้วนออกและเผยให้เห็นอนาคต พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญและความรัก ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะถึงแม้พระองค์จะบริสุทธิ์ สมบูรณ์แบบ และมาจากสวรรค์ แต่การตายบนไม้กางเขนเพื่อที่จะซื้อของเรา การให้อภัยการให้อภัย และความรอดที่พระองค์นำมา ทำให้พระองค์ควรค่า และพระองค์ก็ไม่ได้ทำเพียงแค่เพื่อเราเท่านั้น แต่ยังสำหรับคนทุกเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรมด้วย พระเยซู พระองค์ทรงควรค่า!

คำอธิษฐาน

ผู้บริสุทธิ์ ลูกแกะของพระเจ้าที่ควรค่า! พระองค์ควรค่าต่อความรักของข้าพระองค์ พระองค์ควรค่าต่อการนมัสการและการอุทิศตนของข้าพระองค์ พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับแผนงานของพระองค์ ที่ส่งพระเยซูมาช่วยข้าพระองค์ เพราะพระคุณในพระเยซูของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะใช้ชีวิตของข้าพระองค์ในการทุ่มเทให้กับพระองค์และตามพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สนใจพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้โอกาสข้าพระองค์ที่จะกลับไปหาพระองค์ ในพระนามของพระเยซูลูกแกะบริสุทธิ์ที่ถูกฆ่าเพราะความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายความรักและความขอบพระคุณแด่พระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น