ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณวางใจในองค์เจ้าชีวิตมากแค่ไหน ที่ถูกต้องถามว่า คุณได้มอบตัวคุณเองให้กับองค์เจ้าชีวิตกี่ส่วน ในหลายวันที่ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นถึงพระพรที่องค์เจ้าชีวิตสัญญาและตั้งใจที่จะให้เรา แต่จากสติปัญญาของพระเจ้านั้น พระองค์เลือกที่จะอวยพรเรามากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับขนาดความไว้วางใจและความถี่ในการอธิษฐานของเรา ตราบใดที่เรายังถือบังเหียน มันก็ยากที่จะปล่อยให้พระเจ้านำไปในทิศทางแห่งพระพรและทำตามใจพระองค์ เมื่อไม่กี่วันก่อน ผมเห็นรถคันหนึ่งติดข้อความนี้ว่า "ถ้าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยนักบิน ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะสลับที่กับพระองค์" การมอบชีวิตให้กับองค์เจ้าชีวิตนั้น หมายถึงยอมวางมือปล่อยให้พระองค์จัดการอย่างเต็มที่ เพื่อเราจะได้รับพระพร และรู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วย งั้นจะรออะไรอีก จัดการเลย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรม และยิ่งใหญ่ ทุกอย่างเป็นของพระองค์ ยกเว้นจิตใจของมนุษย์ชายหญิงทั้งหลาย พระองค์เลือกที่จะไม่บังคับเราในเรื่องนี้ เมื่อไหร่ที่เรายินดีและเต็มใจที่จะมอบจิตใจให้กับพระองค์ พระองค์ก็จะรับไว้ พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าขอมอบถวายจิตใจ ชีวิต อนาคต ความสามารถ ความมั่งคั่ง และครอบครัว ให้กับพระองค์ ข้าพเจ้าอยากให้พระองค์ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์นั้นรักและอยากอวยพรข้าพเจ้า ด้วยพระคุณและความรอดของพระองค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์และขอขอบคุณในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น