ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ปากของเราจะเต็มไปด้วยอาหาร คำหยาบคาย หรือการนินทา หรือเราสามารถเลือกให้ปากของเราเต็มไปด้วยการสรรเสริญพระเจ้าและพระคุณความรักของพระองค์ เราสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหลายสิ่งหลายอย่าง และพูดคุยกับคนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องที่แตกต่างกัน หรือ ... เราสามารถเลือกที่จะประกาศความยิ่งใหญ่ และความงดงามของพระบิดาบนสวรรค์ของเรา ทำไมเราไม่เลือกที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยปากของเรา และบอกคนอื่นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ และให้คนอื่นรู้จักพระคุณของพระองค์ในขณะที่เราดำเนินกิจกรรมในวันนี้ล่ะครับ?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของการสร้าง และเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทั้งปวง ขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ที่แบ่งให้แก่ข้าพระองค์ในพระเยซู ขอบพระคุณสำหรับชัยชนะที่มีอำนาจเหนือความตาย เมื่อพระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตาย ขอบคุณสำหรับความอดทนของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์สะดุด แต่ข้าพระองค์ก็ปรารถนาที่จะสะท้อนให้เห็นลักษณะของพระเยซูได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้ยอมรับและแสดงความรักความชื่นชมของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์ในวันนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น