ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากข้อความที่บอกว่า "ถูกเปลี่ยน...ทำให้เรามีเกียรติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ" แสดงว่าเป็นกระบวนการที่ต้องมีไปเรื่อยๆ แต่ด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะไปถึงเป้าหมายของเราได้ ซึ่งก็คือ การเป็นเหมือนพระเยซูนั่นเอง ข้อสำคัญคือ อย่ายอมแพ้ในการเดินทางในชีวิตคริสเตียน ให้เรามองไปที่พระเยซูและไไว้วางใจว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานของพระเจ้าภายในเรา ทำให้เราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น มากขึ้นในแต่ละวัน

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดยกโทษให้กับข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ทำตามความพอใจของตัวเอง และไม่ได้นึกถึงพระเยซู ขอทรงอวยพระพรที่ข้าพระองค์จะตั้งใจในแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณ ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เป็นเหมือนพระเยซูในแต่ละวัน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น