ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณวางใจในพระเจ้ามากเท่าไหร่ คุณมอบในสิ่งที่คุณมีให้พระเจ้าเท่าไหร่ หลายวันที่ผ่านมา เราได้มุ่งเน้นถึงพระพรที่พระเจ้าสัญญาและทรงปรารถนาที่จะให้เรา แต่เพราะปัญญาของพระเจ้า พระองค์ได้ทรงเลือกที่จะอวยพระพร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจของเราในพระองค์และเมื่อเราร้องถึงพระองค์ ตราบใดที่เรายังอยากควบคุมชีวิตของเราเอง มันก็เป็นเรื่องยากที่จะให้พระเจ้าพาเราไปในทิศทางแห่งพระพรและน้ำพระทัยของพระองค์ เมื่อไม่นานมานี้ ผมเห็นสติกเกอร์ที่กันชนของรถเขียนว่า "ถ้าพระเจ้าเป็นนักบินผู้ช่วยของคุณ คุณน่าจะสลับที่นั่งดีกว่า" ให้มอบชีวิตของเราไว้กับพระเจ้า ให้พระเจ้าทำงาน เพื่อที่เราจะได้รับพระพรและรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ชอบธรรม และยิ่งใหญ่ ทุกอย่างเป็นของพระองค์ยกเว้นจิตใจของมนุษย์หญิงชายทั้งหลาย พระองค์เลือกที่จะให้เรามีอิสระในการยอมและรักพระองค์ เพื่อที่จะมอบใจของเราไว้ให้พระองค์เอง พระบิดา ข้าพระองค์ขอมอบถวายจิตใจ ชีวิต อนาคต ความสามรถ ความมั่งคั่ง ครอบครัวของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ ข้าพระองค์อยากรับใช้พระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์และอยากอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณและความรอด ข้าพระองค์รักพระองค์และขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น