ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ครั้งสุดท้ายที่คุณรู้ตัวว่ากำลังห่างจากทางของพระเจ้า คือเมื่อไหร่ เวลาแห่งการฟื้นฟูจะมาเมื่อเราเปลี่ยนจิตใจของเราและใช้ชีวิตเพื่อพระเจ้าและใช้ชีวิตในพระองค์ในทุกๆวัน ที่จริงพระเยซูก็บอกไว้แล้วว่าพระองค์จะทรงปรากฏแก่เรา ถ้าเราใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟังเพื่อพระองค์ (ยอห์น 14:15-21) บ้านของพระองค์จะอยู่ในเราจนกว่าวันที่พระองค์จะกลับมา และเราก็จะได้มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ตลอดไป

คำอธิษฐาน

องค์พระบิดาเจ้า ข้าพระองค์ยกชีวิตของข้าพระองค์วันนี้ เพื่อขอให้พระองค์ยกโทษความบาปที่ข้าพระองค์ได้ทำ ขอทรงโปรดคืนความชื่นชมยินดีให้กับข้าพระองค์ ในการที่ข้าพระองค์จะรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น