ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนชอบธรรมอวยพรคนอื่นด้วยคำพูด อาจเป็นคำพูดให้กำลังใจ การระมัดระวังในการพูด คำพูดที่ให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยสติปัญญา คำพูดปลอบประโลม คำพูดที่เป็นความจริงเพื่อสอน หรือการยึดมั่นในคำสัญญา ไม่ว่าจะเป็นในแบบไหน คำพูดของคนชอบธรรมก็เป็นพระพร แต่คนโง่ไม่ฟังคำของคนชอบธรรม พวกเขาไม่รับความจริง สติปัญญา และสิ่งที่ดีๆ บริสุทธิ์ และสุดท้ายพวกเขาก็ใช้ชีวิตอย่างโง่เขลาและไร้ความหมาย

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า ผู้เขียนสติปัญญาและความจริง ขอทรงให้ข้าพระองค์สามารถเข้าใจคนที่ชอบธรรมจริงๆ ที่อยู่รอบข้างข้าพระองค์ และขอสติปัญญาที่จะเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพูดได้ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้หลีกเลี่ยงจากหลุมพรางแห่งความเย่อหยิ่ง เมืื่อข้าพระองค์ถ่อมใจแสวงหาความจริงของพระองค์ที่จะผ่านมายังชีวิตของคนเหล่านั้นที่มีลักษณะเหมือนพระองค์แล้ว อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น