ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเยซูจะต้องทำ แล้วพระองค์จะทำอย่างไร แล้วการที่พระองค์เป็น "พระเจ้าที่ทรงอยู่กับเรา" และยังคงอยู่ใน "เนื้อหนังมนุษย์"ด้วย เป็นอย่างไร? เราไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ แต่พระองค์เป็นเช่นนั้นนะครับ!พระบุตรของพระเจ้าก็เป็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธด้วย ทรงเกิดและถูกวางไว้ในรางหญ้า และถูกตรึงบนไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีอำนาจ ทูตสวรรค์เห็นพระองค์ ทั้งบนโลก หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ และในสวรรค์บัลลังก์ของพระเจ้า ผู้คนทั่วโลกสั่งสอนเรื่องของพระองค์และเชื่อในพระองค์ สง่าราศีที่ทรงมี พระองค์จะแสดงให้เราเห็นและให้เรามีส่วนร่วมในสักวัน ถ้าคุณอยากเข้าใจในพระเจ้า ให้คุณเริ่มที่จะเข้าใจในพระเยซูก่อนนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

Why would Jesus do it? How did he do it? How was he "God with us" and still in "human flesh"? We cannot fully comprehend it, but he was! The Son of God was also Jesus of Nazareth, born and placed in a manger and crucified on a cross. But he was raised from the dead and shown to be God's Son with power. He was seen by angels, both on earth after his resurrection and in heaven at the throne of God. He has been preached and believed on by people all over the world. The glory that he has he will one day show and share with us. If you want to understand godliness, then you begin with Jesus!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าอัศจรรย์ แผนงานการไถ่คนบาปอย่างข้าพระองค์ และอีกหลายๆ คนทั่วโลกที่เป็นเหมือนข้าพระองค์เป็นแผนงานที่น่าเหลือเชื่อมาก ความรักของพระองค์ทำให้พระองค์ต้องเสียสละมากมายนั้นเกินความเข้าใจ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณอย่างท่วมท้นนี้ ขอพระองค์ยกโทษบาปของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย เพื่อให้คนในครอบครัว หมู่เพื่อน เพื่อนร่วมงานของข้าพระองค์ คนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูของข้าพระองค์จะได้เห็นจะได้เห็นความลึกลับแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and marvelous God, your plan to redeem and save a sinner like me, along with those like me all around the world, is incredible. Your love that led you to such sacrifice is beyond comprehension. I thank you for this overwhelming grace. I ask you to forgive me of my sins. Please empower me with your Spirit that raised Jesus from the dead so the mystery of your godliness may be seen in my life today, in my family, among my friends, before my co-workers, by those with whom I attend school, and especially in the presence of my enemies. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ทิโมธี 3:16

ความคิดเห็น