ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ทำไมพระเยซูจะต้องทำ แล้วพระองค์จะทำอย่างไร แล้วการที่พระองค์เป็น "พระเจ้าที่ทรงอยู่กับเรา" และยังคงอยู่ใน "เนื้อหนังมนุษย์"ด้วย เป็นอย่างไร? เราไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ แต่พระองค์เป็นเช่นนั้นนะครับ!พระบุตรของพระเจ้าก็เป็นพระเยซูแห่งนาซาเร็ธด้วย ทรงเกิดและถูกวางไว้ในรางหญ้า และถูกตรึงบนไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ฟื้นขึ้นมาจากความตาย และแสดงให้เห็นว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีอำนาจ ทูตสวรรค์เห็นพระองค์ ทั้งบนโลก หลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์ และในสวรรค์บัลลังก์ของพระเจ้า ผู้คนทั่วโลกสั่งสอนเรื่องของพระองค์และเชื่อในพระองค์ สง่าราศีที่ทรงมี พระองค์จะแสดงให้เราเห็นและให้เรามีส่วนร่วมในสักวัน ถ้าคุณอยากเข้าใจในพระเจ้า ให้คุณเริ่มที่จะเข้าใจในพระเยซูก่อนนะครับ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และน่าอัศจรรย์ แผนงานการไถ่คนบาปอย่างข้าพระองค์ และอีกหลายๆ คนทั่วโลกที่เป็นเหมือนข้าพระองค์เป็นแผนงานที่น่าเหลือเชื่อมาก ความรักของพระองค์ทำให้พระองค์ต้องเสียสละมากมายนั้นเกินความเข้าใจ ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระคุณอย่างท่วมท้นนี้ ขอพระองค์ยกโทษบาปของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยให้กำลังแก่ข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ที่ทำให้พระเยซูฟื้นจากความตาย เพื่อให้คนในครอบครัว หมู่เพื่อน เพื่อนร่วมงานของข้าพระองค์ คนที่เรียนในโรงเรียนเดียวกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูของข้าพระองค์จะได้เห็นจะได้เห็นความลึกลับแห่งความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น