ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่ทำตามใจพระเจ้าก็รู้จักวิธีที่จะพูดเพื่ออวยพรคนอื่น อาจเป็นการให้กำลังใจ การใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง การให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยสติปัญญา คำพูดปลอบโยน การสอนความจริง หรือการรักษาคำพูด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน คำพูดของคนที่ทำตามใจพระเจ้าก็เป็นพระพร แต่คนโง่ไม่ยอมฟังคำพูดของคนที่ทำตามใจพระเจ้า พวกเขาก็หาข้อแก้ตัวไปเรื่อย ไม่ยอมรับความจริง หรือสติปัญญา หรือสิ่งที่ดีๆ บริสุทธิ์ และสุดท้ายชีวิตก็ตกอยู่ในความโง่เขลาและไร้สาระ

Thoughts on Today's Verse...

Righteous people have a way of blessing others with their words. It may be their word of encouragement, their carefully chosen speech, their advice full of wisdom, their message of comfort, their truth in teaching, or their faithfulness to their promises. No matter what form, the words of righteous people are a blessing. But fools don't listen to the righteous. They plot their own course refusing truth, wisdom, and godliness only to find their lives lost to meaninglessness and folly.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา เจ้าของสติปัญญาและความจริงทั้งสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะคนรอบข้างออกว่าคนไหนเป็นคนทำตามใจพระองค์จริงๆ และขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด ขออย่าให้ข้าพเจ้าหลงตัวเองหรือเย่อหยิ่งจองหอง ตอนฟังความจริงจากคนเหล่านั้นที่มีลักษณะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father God, Author of all truth and wisdom, please give me the ability to discern those around me who are truly righteous and the wisdom to listen to what they say. Please help me avoid the pitfalls of pride and arrogance as I humbly seek to hear your truth in those whose lives are conformed to your character. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:21

ความคิดเห็น