ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนที่ทำตามใจพระเจ้าก็รู้จักวิธีที่จะพูดเพื่ออวยพรคนอื่น อาจเป็นการให้กำลังใจ การใช้คำพูดอย่างระมัดระวัง การให้คำปรึกษาที่เต็มไปด้วยสติปัญญา คำพูดปลอบโยน การสอนความจริง หรือการรักษาคำพูด ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน คำพูดของคนที่ทำตามใจพระเจ้าก็เป็นพระพร แต่คนโง่ไม่ยอมฟังคำพูดของคนที่ทำตามใจพระเจ้า พวกเขาก็หาข้อแก้ตัวไปเรื่อย ไม่ยอมรับความจริง หรือสติปัญญา หรือสิ่งที่ดีๆ บริสุทธิ์ และสุดท้ายชีวิตก็ตกอยู่ในความโง่เขลาและไร้สาระ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดา เจ้าของสติปัญญาและความจริงทั้งสิ้น ขอให้ข้าพเจ้าสามารถแยกแยะคนรอบข้างออกว่าคนไหนเป็นคนทำตามใจพระองค์จริงๆ และขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาเข้าใจในสิ่งที่เขาพูด ขออย่าให้ข้าพเจ้าหลงตัวเองหรือเย่อหยิ่งจองหอง ตอนฟังความจริงจากคนเหล่านั้นที่มีลักษณะของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น