ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็น "ก"(อัลฟา)และ"ฮ"(โอเมก้า) พระเจ้าเป็น "จุดเริ่มต้น"และ"จุดสิ้นสุด" เมื่อรู้อย่างนี้ก็โล่งอก เราจะได้ไม่ต้องเที่ยววิ่งหาเทพโน่นเทพนี่เพื่อฝากชีวิตเรา และเราก็ไม่ต้องกังวลว่าพระเจ้าพระบิดาจะทอดทิ้งเราให้เป็นเหยื่อในกำมือของพวกพระเทียมเท็จทั้งหลาย และไม่ต้องห่วงว่าคำพูดของพระองค์จะล้าสมัยหรือหมดอายุไป เพราะพระองค์จะอยู่กับเราตลอดไป

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นนิรันดร์ พระเจ้าแห่งความเมตตาและพระคุณ ขอบคุณที่พระองค์สัตย์ซื่อเสมอ พระองค์รักษาคำสัญญาที่ให้กับคนอิสราเอล และได้ส่งพระผู้ช่วยให้รอดมา(พระมาสิยาห์)ตามสัญญา พระองค์ยังรักษาคำพูดที่ส่งพระวิญญาณให้มานำพาชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า พระองค์จะยังคงรักษาคำพูดที่ว่าจะนำพวกข้าพเจ้าไปอยู่ต่อหน้าพระองค์ในวันที่พระเยซูเจ้ากลับมาในครั้งที่สอง ขอบคุณ ที่พระองค์ เป็นทั้งศิลาที่มั่นคง และเป็นที่ลี้ภัยในยามที่ชีวิตเกิดความผันผวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น