ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

วางใจ เราสามารถวางใจในพระเจ้าได้ไหมครับ พระเจ้าซื่อสัตย์จริงๆ หรือครับ แม้เราอาจจะอยากมีชีวิตอยู่เมื่อตอนที่พระเยซูยังอยู่ในโลกนี้ หรือตอนเยเรมีย์พูดความจริงที่ยากของพระเจ้าอย่างกล้าหาญ เราก็ได้รับการอวยพระพรที่มีชีวิตอยู่ในวันนี้ เรากำลังยืนอยู่ที่ส่วนท้ายของการทำงานของพระเจ้าที่เหลือเชื่อ เราสามารถดูประวัติและรู้ว่าพระองค์ซื่อสัตย์กับคนของพระองค์ เราสามารถไปสู่​​อนาคตด้วยความกล้าหาญเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นแล้ว!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ที่นั้น! ในตอนเช้า ในตอนเย็น ในคืนที่ยาวนาน ข้าพระองค์รู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียว ขอบพระคุณที่รู้จักและไปกับข้าพระองค์ในแต่ละวัน ขอทรงทำให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยในวันนี้ ข้าพระองค์พยายามที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ในสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูด อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระเจ้าของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น