ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้เป็นเพียงผู้ปกป้องเรา พระองค์เป็นผู้ช่วยของเรา แม้ว่าโลกของเราเหมือนพังทลาย แต่พระองค์ยู่ที่นั่น พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความตาย หรือช่วยเราผ่านความตาย พระองค์จะช่วยเราให้พ้นจากความชั่วร้าย หรือพระองค์จะช่วยเราในการเอาชนะความชั่วร้าย งานของเราคือการเชื่อมั่นว่าในท่ามกลางของการเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ เราไม่ได้อยู่คนเดียวและไม่ได้ถูกทอดทิ้ง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์อธิษฐานในวันนี้สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงแผ่นดินไหวของชีวิต พระองค์ทรงรู้จักคนที่ข้าพระองค์เป็นห่วง พระองค์ทรงรู้ว่า ข้าพระองค์ห่วงที่พวกเขาต้องต่อสู้ กับเรื่องที่ใหญ่เกินไปสำหรับข้าพระองค์ที่จะช่วยเหลือ และเจ็บปวดเกินไปสำหรับข้าพระองค์จะปลอบประโลมพวกเขา ในตอนนี้ขอพระองค์ที่จะอวยพรพวกเขา อยู่กับพวกเขา และโปรดช่วยพวกเขาอย่างรวดเร็ว พระองค์เป็นความหวังที่แท้จริงความหวังเดียวของเรา และพระเยซูเท่านั้นที่เป็นพระผู้ไถ่ที่เรามั่นใจ อธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น