ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางเรื่องในพระคัมภีร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีการขยายความ หรือคำอธิบาย หรือตัวอย่างประกอบ แค่พูดออกไปและเชื่อก็พอ ผมขอหนุนน้ำใจให้คุณท่องข้อพระคัมภีร์แห่งการสรรเสริญข้อนี้ ให้ขึ้นใจ และให้มันพลั่งพลูออกมาจากปากทั้งตอนที่เจอกับความทุกข์ยากหรือตอนที่กำลังรุ่งโรจน์เต็มไปด้วยพระพร

Thoughts on Today's Verse...

Some things in Scripture don't need commentary, explanations, or elaboration; they just need to be spoken and believed. I encourage you to memorize this short passage of praise and keep it close to your heart, and let it come from your lips during all your times of difficulty as well as times of bounty and blessing.

คำอธิษฐาน

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน...เพราะทุกๆ อย่างมาจากพระองค์ มาทางพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์ ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติตลอดไป อาเมน

My Prayer...

"Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! … For from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever! Amen."

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 11:33-36

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change