ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางเรื่องในพระคัมภีร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีการขยายความ หรือคำอธิบาย หรือตัวอย่างประกอบ แค่พูดออกไปและเชื่อก็พอ ผมขอหนุนน้ำใจให้คุณท่องข้อพระคัมภีร์แห่งการสรรเสริญข้อนี้ ให้ขึ้นใจ และให้มันพลั่งพลูออกมาจากปากทั้งตอนที่เจอกับความทุกข์ยากหรือตอนที่กำลังรุ่งโรจน์เต็มไปด้วยพระพร

คำอธิษฐาน

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน...เพราะทุกๆ อย่างมาจากพระองค์ มาทางพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์ ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น