ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางอย่างในพระคัมภีร์ก็ไม่จำเป็นต้องมีข้อคิดเห็น คำอธิบายประกอบ หรือตัวอย่างประกอบ แค่ต้องมีคนพูดสิ่งเหล่านั้นออกไปและมีคนเชื่อฟัง ผมขอหนุนน้ำใจให้คุณท่องข้อพระคัมภีร์แห่งการสรรเสริญสั้นๆ ข้อนี้ ให้ขึ้นใจ และให้มันออกมาจากปากของคุณทั้งในช่วงเวลาที่ยากลำบากและช่วงเวลาที่ได้รับการอวยพระพร

คำอธิษฐาน

โอโห ความมั่งคั่ง สติปัญญา และความรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเหลือเกิน ใครเล่าจะหยั่งรู้การตัดสินใจของพระองค์ได้ และใครจะเข้าใจการกระทำของพระองค์ได้ เหมือนกับที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่า “ใครจะรู้ว่าองค์เจ้าชีวิตคิดอะไรอยู่ ใครจะเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ได้” “ใครเคยให้ของกับพระองค์ก่อน พระองค์ถึงต้องตอบแทนเขากลับ” เพราะทุกๆ อย่างมาจากพระองค์ มาทางพระองค์และอยู่เพื่อพระองค์ ขอให้พระเจ้าได้รับเกียรติตลอดไป อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น