ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คริสเตียนเท่านั้นที่ชนะแบบมีชีวิต นั่นเป็นเพราะไม่มีใครในหมู่พวกเรา ซึ่งเป็นมนุษย์มีอำนาจที่จะสู้กับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราได้ นั่นคือความตายนั่นเอง เมื่อเราอดกลั้น มีความพยายาม เราจะได้รับชัยชนะที่ดีที่สุด: ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ไงล่ะครับ เพราะชีวิตของเราอยู่ในมือของผู้ที่เอาชนะความตาย!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระบิดา ที่ให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าเมื่อทั้งหมดได้เป็นไปตามที่บอกไว้เสสร็จหมดแล้ว ข้าพระองค์จะมีส่วนในชีวิตและชัยชนะของพระองค์ตลอดไป ขอทรงช่วยข้าพระองค์ในวันนี้ที่จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นใจ รู้ว่าข้าพระองค์มีชีวิตที่มาจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู กษัตริย์ผู้มีชัยชนะของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น