ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมชอบเรื่องของชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโก จากหนังสือดาเนียล บทที่3 พวกเขามีความเชื่อที่เข้มแข็งไม่ว่าพระเจ้าเลือกที่จะช่วยพวกเขาจากกองไฟหรือไม่ พระเจ้าไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขาเท่านั้น แต่พระเจ้าทำให้คนที่พยายามจะฆ่าทั้งสามคนนี้กลายมาเป็นพยานสำคัญในการรู้เห็นถึงความเชื่อของพวกเขา และเห็นความช่วยเหลือที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ทั้งสามคนไม่ได้เป็นแค่ลูกของพระเจ้าเที่ยงแท้เท่านั้น แต่เป็นตัวอย่างให้กับเราทุกคนที่ถูกล่อลวงให้ความเชื่อแปรเปลี่ยนไปตามสังคม ซึ่งถือว่าไม่เป็นการให้เกียรติพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่อยู่ในสวรรค์ ขอให้ข้าพระองค์มีความเชื่อเช่นเดียวกับที่ชัดรัค เมชาค และอาเบดเนโกทำเป็นแบบอย่าง เมื่อยามที่มีความทุกข์ยากลำบาก มีการข่มเหง มีการเยาะเย้ย และอุปสรรคต่างๆ ข้าพระองค์อยากมีความเชื่อที่มั่นคงสำหรับการทดลองเหล่านั้น ขอบพระคุณพระบิดาเจ้า ที่ให้พระคัมภีร์ที่เป็นหนังสือที่มีเรื่องราวของวีรบุรุษผู้ยืนหยัดในความเชื่อ แม้ในตอนที่อยู่ในกองไฟ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น