ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณกำลังสวมใส่อะไรอยู่ ผมหวังว่าคุณคงสวมใส่พระคริสต์นะครับ เพราะว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าสไตล์ต่างๆ ก็ถือว่าล้าสมัยไม่ได้ตามมาตรฐานบนสวรรค์นะครับ ไม่ว่าคุณจะใส่เสื้อผ้าของนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังแค่ไหน คุณก็สามารถสวมใส่พระคริสต์ได้โดยการยอมมอบชีวิตของคุณให้พระเยซูในฐานะพระผู้ช่วยให้รอดผ่านทางความเชื่อ ความเชื่อที่ว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาตายแทนคุณ วางใจว่าพระองค์ฟื้นจากความตายเพื่อให้ชีวิตกับคุณ สารภาพยอมรับว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดและคุณไว้วางใจในความรอดของคุณ ให้คุณร่วมกับพระเยซูในความตาย ในการถูกฝัง และการฟื้นขึ้นจากความตาย ผ่านทางการทำพิธีจุ่มน้ำ พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้มาอยู่ในคุณและยกโทษความผิดบาปทั้งหมดของคุณ คุณจะได้เป็นลูกของพระเจ้าและมีบ้านในสวรรค์ สำหรับคนที่เป็นคริสเตียน ข้อความข้างบนนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราว่าพระเจ้าได้ทำอะไรเพื่อเราบ้างและพระองค์คาดหวังให้เราทำอะไร ถ้าคุณยังไม่เป็นคริสเตียน โลกนี้จะไม่เป็นโลกที่เงียบเหงาและอ้างว้าง พระเยซูเจ้าอยู่กับคุณในทุกที่ที่คุณไปถ้าคุณเปิดใจรับพระองค์เข้ามาในชีวิตคุณ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้า ขอบพระคุณที่พระองค์จัดเตรียมทางที่ทำให้ข้าพระองค์ได้เป็นลูกของพระองค์ และขอบพระคุณที่สวมความชอบธรรมลงบนข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์เรียกว่าพ่อ หรือพระบิดาได้ และมีพระเยซูเป็นพี่ชายด้วย ขอบพระคุณพระบิดาผู้เป็นที่รัก สำหรับพระเยซู ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น