ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พี่ชายของคุณเสียชีวิต และทิ้งมรดกครอบครัวไว้ให้คุณ ข้อความที่นี่กล่าวไว้อย่างนี้ คือเพราะเรามีพระวิญญาณของพระเจ้า เราเป็นลูกของพระเจ้า ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราก็เป็นทายาทที่จะรับในสิ่งที่พระเจ้ามีให้กับเราทั้งหมด เราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ ผู้ที่ตายเพื่อให้พระเจ้ารับเราเข้ามาในครอบครัวของพระเจ้า ดังนั้นหากเราต้องต่อสู้กับความยากลำบาก หรือความเจ็บปวดอย่าง เราจะไม่สิ้นหวัง เรารู้ว่าเวลานั้นจะมาถึง เวลาที่เราจะได้รับมรดกทั้งหมดที่เป็นพระพรจากสวรรค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์อยากให้พระองค์เทพระคุณมากขึ้นมากขึ้น ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์ทนต่อการทดลอง และสิ่งล่อลวงต่างๆได้ด้วยความสัตย์ซื่อ ขอทรงให้ความกล้าหาญแก่ข้าพระองค์ที่จะยึนหยัดในเวลาที่ยากลำบาก เพราะข้าพระองค์รู้ว่าในที่สุด ข้าพระองค์ก็จะไปอยู่ร่วมในสวรรค์กับพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ การยืนยันว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และการที่ข้าพระองค์แบ่งปันพระพรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น