ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คริสเตียนไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่พวกเขาได้รับการอภัย" เรารู้ว่าเราไม่สมบูรณ์แบบ เรารู้จุดอ่อน ข้อบกพร่อง ความชั่วร้าย ความใจแคบ ความไม่เป็นผู้ใหญ่ ความขี้ขลาดของเรา... แต่พระเยซูทรงแสดงความรักของพระองค์แก่เราบนไม้กางเขน ตอนที่พระองค์ได้ให้ร่างกายของพระองค์และหลั่งพระโลหิตของพระองค์ การเสียสละของพระองค์หมายถึง การที่พระเจ้ามองเราว่าเรา "ไม่มีตำหนิ" การเสียสละของพระเยซู หมายถึงว่าเราบริสุทธิ์ ปราศจากตำหนิ และไม่มีความผิดในพระเจ้าการเสียสละของพระเยซูที่สมบูรณ์แบบได้นำเรากลับไปคืนดีที่สมบูรณ์แบบกับพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงยกโทษความบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกเหนื่อยหน่ายและหงุดหงิดตัวเองที่ไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้เสียที พระบิดา ขอให้ข้าพระองค์เข้มแข็ง เพื่อจะมีความอดทนและความกล้าหาญมากขึ้นที่จะเผชิญกับสิ่งล่อใจได้อย่างมีชัยชนะ ขอบพระคุณ พระเจ้าแห่งพระสิริ สำหรับการแบ่งปันความสมบูรณ์แบบและสง่าราศีของพระองค์กับข้าพระองค์โดยการส่งพระเยซูมา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ โอ พระเจ้า ศิลาของข้าพระองค์ และพระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ เพราะพระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์! อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น