ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่กล่าวถึงในข้อความนี้ มันคุ้มค่าหรือไม่ แน่นอนครับ มันยิ่งกว่าคุ้มค่า เราไม่สามารถจินตนาการถึงพระสิริของพระเจ้าที่มีให้เรา ไม่ว่าการเดินทางในโลกนี้ของเราจะหนัก ยากลำบากหรือเจ็บปวดเพียงใด อนาคตของเราที่อยู่กับพระเจ้าก็ดีกว่าอย่างน่าเหลือเชื่อ นั่นหมายความว่าความทุกข์ยากของผมไม่สำคัญหรือไม่มีความหมายใช่หรือเปล่าครับ แน่นอนว่าไม่ใข่ แต่สง่าราศีของเราในอนาคตกับพระเจ้าหมายความว่ามันมากกว่าการคุ้มค่า ที่เราจะอดทนอย่างซื่อสัตย์และจะได้รับรางวัลที่มีสง่าราศีของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ไม่ชอบความยากลำบาก ความเจ็บปวด ความผิดหวัง การข่มเหง หรือความเสียใจ แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าคำสัญญาของพระองค์เป็นจริง ข้าพระองค์ยึดถือคำสัญญาที่ว่าสง่าราศีที่พระองค์จะมอบให้เรานั้นยิ่งใหญ่กว่าความยากลำบากที่ข้าพระองค์ต้องเจอ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ สำหรับวันข้างหน้า และขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้นำพระสิริมาสู่พระองค์ไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันของข้าพระองค์จะเป็นอย่างไร อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น