ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อ่านข้อนี้แล้ว คิดว่ามันคุ้มค่าไหม แน่นอน มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม เราคิดไม่ถึงหรอกว่าสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหน ถึงแม้ว่าการเดินทางในโลกนี้ของเราจะหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อเอามาเปรียบกับอนาคตที่ดีสุดๆที่เราจะได้ตอนเจอกับพระเจ้านั้น มันต่างกันราวฟ้ากับดินเลย ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์ยากลำบากของเรานั้นมันไร้สาระหรือไม่สำคัญ แต่กำลังจะบอกว่าสง่าราศีที่เราจะได้รับในอนาคตตอนอยู่กับพระเจ้านั้น มันเกินคุ้มกับการที่เราจะต้องต่อสู้อย่างทรหดอดทน ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อ และในที่สุดก็ได้รับรางวัลที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้นั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้าพเจ้าไม่ชอบความทุกข์ยากลำบาก ความเจ็บปวด ความผิดหวัง การข่มเหง หรือความเสียใจ แต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่า คำสัญญาของพระองค์นั้นเป็นจริง ข้าพเจ้ายึดถือในคำสัญญาของพระองค์ที่ว่า สง่าราศีที่ข้าพเจ้าจะได้รับนั้น มันดีสุดๆ เปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับความทุกข์ยากที่ข้าพเจ้าต้องเจอ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะยืนหยัดต่อไปในวันข้างหน้าและโปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ ไม่ว่าข้าพเจ้ากำลังเจอกับอะไรอยู่ก็ตาม อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น