ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โมเสสนำคนอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์และในถิ่นทุรกันดาร แต่ตัวเขาเองไม่ได้เข้าในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา เพราะความบาปของเขา ในสมัยของเขานั้น โมเสสได้ฝึกและเตรียมคนให้ทำในสิ่งที่เขาไม่สามารถทำได้ คนคนนั้นก็คือ โยชูวา แล้วคุณล่ะ กำลังฝึกใครหรือเปล่า เป็นแบบอย่างกับให้กับใคร ให้กำลังใจใคร เป็นแรงบันดาลใจและเรียกคนมาทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้หรือเปล่า อะไรคือสิ่งที่คนที่คุณฝึกให้รับช่วงต่อจากคุณจะทำได้มากกว่าที่คุณฝันเอาไว้ ใครที่เป็นโยชูวาของคุณ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดนำข้าพระองค์ไปหาคนที่พระองค์อยากให้ข้าพระองค์แบ่งปันชีวิตและส่งต่อมรดกแห่งความเชื่อให้กับเขา ขอทรงเปิดตาให้ข้าพระองค์เห็นพวกเขา ขอให้ข้าพระองค์มีกำลังที่จะใช้ชีวิตอย่างสัตย์ซื่อและกล้าหาญเมื่ออยู่ต่อหน้าพวกเขา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น