ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในบทเพลงเก่าที่ชื่อเพลง "ภายใต้กางเขนของพระเยซู" เราร้องว่า "สง่าราศีของเราทั้งหมดอยู่ในกางเขน" นั่นคือเป็นพระเยซูจริงๆ ในขณะที่ผู้นำคนอื่นๆ พยายามที่จะหาสง่าราศีในทุกๆ ทาง ทางของพระเยซูที่นำไปสู่สง่าราศีคือไม้กางเขน เพราะพระองค์ไม่ได้เรียกร้องคำสรรเสริญ แต่ทรงอยากที่จะเชื่อฟังและสรรเสริญพระบิดา! เมื่อยูดาสออกมาจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นช่วงสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวก่อนที่จะนำพระเยซูไปที่กลโกรธาที่น่ากลัว แทนที่เราจะมองว่ากางเขนเป็นเรื่องที่พระองค์ต้องอาย แต่ให้มองว่าเป็นวิธีที่พระองค์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

In the powerful old hymn "Beneath the Cross of Jesus," we sing "my glory all the cross." That was genuinely true of Jesus. While other human leaders try to find glory in all sorts of ways, Jesus' path to glory was the cross, because he was not after acclaim, but wanted to obey and glorify the Father! When Judas left the Last Supper, the final stages of the process was set in motion that would bring Jesus to the horrors of Calvary. But rather than seeing the cross as his degradation, it was his way of glorifying God.

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่แสวงหาการยอมรับจากผู้อื่น ยกโทษให้ฉันสำหรับการให้ตนเองเป็นศูนย์กลาง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่นึกถึงแต่ตัวเอง นึกถึงแต่เกียรติของตัวเองไม่ใช่ของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ได้เหยียบย่ำจิตใจของผู้อื่น เพราะข้าพระองค์มัวแต่เรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง ตัวอย่างของพระเยซูในสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ต้องกลับไปที่ความเป็นจริงและช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักว่า ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการรับใช้พระองค์อย่างสมบูรณ์เต็มที่ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Lord, please forgive me for seeking the approval and recognition of others. Forgive me for being so self-centered. Forgive me for thinking of my glory and not yours. Forgive me when I have trampled on the hearts of others because I was so busy gaining attention for myself. Jesus' example in the last week of his life shocks me back to reality and helps me realize that true greatness is found in serving you, completely, no matter the cost. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 13:31

ความคิดเห็น