ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในบทเพลงเก่าที่ชื่อเพลง "ภายใต้กางเขนของพระเยซู" เราร้องว่า "สง่าราศีของเราทั้งหมดอยู่ในกางเขน" นั่นคือเป็นพระเยซูจริงๆ ในขณะที่ผู้นำคนอื่นๆ พยายามที่จะหาสง่าราศีในทุกๆ ทาง ทางของพระเยซูที่นำไปสู่สง่าราศีคือไม้กางเขน เพราะพระองค์ไม่ได้เรียกร้องคำสรรเสริญ แต่ทรงอยากที่จะเชื่อฟังและสรรเสริญพระบิดา! เมื่อยูดาสออกมาจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย เป็นช่วงสุดท้ายที่มีการเคลื่อนไหวก่อนที่จะนำพระเยซูไปที่กลโกรธาที่น่ากลัว แทนที่เราจะมองว่ากางเขนเป็นเรื่องที่พระองค์ต้องอาย แต่ให้มองว่าเป็นวิธีที่พระองค์ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่แสวงหาการยอมรับจากผู้อื่น ยกโทษให้ฉันสำหรับการให้ตนเองเป็นศูนย์กลาง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่นึกถึงแต่ตัวเอง นึกถึงแต่เกียรติของตัวเองไม่ใช่ของพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ได้เหยียบย่ำจิตใจของผู้อื่น เพราะข้าพระองค์มัวแต่เรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง ตัวอย่างของพระเยซูในสัปดาห์สุดท้ายของชีวิตของพระองค์ ทำให้ข้าพระองค์ต้องกลับไปที่ความเป็นจริงและช่วยให้ข้าพระองค์ตระหนักว่า ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการรับใช้พระองค์อย่างสมบูรณ์เต็มที่ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น