ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นพระพรแก่คนที่เรารักในพระเยซูคริสต์ อะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราสามารถทำได้เมื่อพี่น้องในพระคริสต์หรือแม้แต่คนทั้งหมู่ประชุมถูกท้าทายจากความชั่วร้าย อะไรคือหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถให้กับลูกหรือพ่อแม่ของเรา ในการที่พวกเขาพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูในวันนี้ อัครทูตเปาโลได้แสดงให้เราเห็นไปแล้ว เราสามารถขอพระเจ้าเพื่อเสริมกำลังคนของพระองค์โดยการสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในพวกเขา แล้วเราก็ให้พวกเขารู้ว่าเราได้อธิษฐานเช่นนี้สำหรับพวกเขา และเรายังคงที่จะอธิษฐานจนกว่าพายุของพวกเขาจะผ่านพ้นไป

Thoughts on Today's Verse...

What's the greatest thing we can do to bless those we love in Christ Jesus? What is the most helpful thing we can do when a brother or sister in Christ, or even a whole congregation of God's people is facing a major challenge from the Evil One? What is one of the greatest gifts we can give to our children or our parents as they seek to live for Jesus today? The apostle Paul just showed us. We can ask God to strengthen his people with the presence and power of the Holy Spirit in their inner being. Then we can let them know that we have prayed this for them, and that we will continue to pray it until their storm is past.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดอวยพระพรให้แก่...(พูดชื่อคนที่เรานึกถึง กี่ชื่อก็ได้) ด้วยอำนาจและการทรงอยู่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จะทำในสิ่งที่สามารถทำได้ต่อไป เพื่อที่จะหนุนใจและเสริมกำลังพวกเขา แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าพวกเขาต้องการอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าสิ่งที่ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขา ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Gracious God and Almighty Father, please bless... (mention several people specifically by name as you pray) with your power and presence through the Holy Spirit. I will continue to do all I can to encourage and strengthen them, but I believe that they need your Spirit's power far more than anything I could do for them. Thank you for hearing my prayer in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 3:16-17

ความคิดเห็น