ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เราสามารถทำได้เพื่อเป็นพระพรแก่คนที่เรารักในพระเยซูคริสต์ อะไรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดที่เราสามารถทำได้เมื่อพี่น้องในพระคริสต์หรือแม้แต่คนทั้งหมู่ประชุมถูกท้าทายจากความชั่วร้าย อะไรคือหนึ่งในของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถให้กับลูกหรือพ่อแม่ของเรา ในการที่พวกเขาพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูในวันนี้ อัครทูตเปาโลได้แสดงให้เราเห็นไปแล้ว เราสามารถขอพระเจ้าเพื่อเสริมกำลังคนของพระองค์โดยการสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ และอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในพวกเขา แล้วเราก็ให้พวกเขารู้ว่าเราได้อธิษฐานเช่นนี้สำหรับพวกเขา และเรายังคงที่จะอธิษฐานจนกว่าพายุของพวกเขาจะผ่านพ้นไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เต็มไปด้วยสง่าราศี พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่ ขอทรงโปรดอวยพระพรให้แก่...(พูดชื่อคนที่เรานึกถึง กี่ชื่อก็ได้) ด้วยอำนาจและการทรงอยู่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพระองค์จะทำในสิ่งที่สามารถทำได้ต่อไป เพื่อที่จะหนุนใจและเสริมกำลังพวกเขา แต่ข้าพระองค์เชื่อว่าพวกเขาต้องการอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่าสิ่งที่ข้าพระองค์จะทำให้พวกเขา ขอบพระคุณที่ทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น