ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความชอบธรรม! นั่นคือสิ่งที่เราเป็น เราไม่ได้เป็นคนชอบธรรม เราเป็นยิ่งกว่านั้นนะครับ เราเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราเป็นคำพยานถึงความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และความเมตตาของพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะในพระเยซูเราเป็นความชอบธรรมของพระองค์

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรม ผ่านทางเลือดของพระบุตรที่สละชีวิตเพื่อเรา ขอให้คนเห็นในเราว่า เราสะท้อนให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ ความยุติธรรม และความเมตตาของพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์พยายามที่จะแบ่งปันความเมตตาของพระองค์กับพวกเขา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น