ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เราทำแล้วจะเป็นพระพรให้กับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ของเรา อะไรเป็นสิ่งที่เราทำแล้วจะช่วยพี่น้องในพระคริสต์หรือทั้งคริสตจักร์เป็นอย่างมาก ตอนที่พวกเขาเผชิญกับการล่อลวงอย่างใหญ่หลวงจากซาตาน อะไรคือหนึ่งในของขวัญที่วิเศษสุดที่เราสามารถให้กับลูกหลานหรือพ่อแม่ของเราที่พยายามใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูในทุกวันนี้ เปาโลศิษย์เอกของพระเยซูได้เฉลยให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราทำได้คือเราสามารถขอพระเจ้าให้เสริมกำลังคนของพระองค์ ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในตัวเราแต่ละคน จากนั้นเราก็บอกให้พวกเขารู้ว่า เรากำลังอธิษฐานแบบข้อท่องนี้ให้กับพวกเขาอยู่นะ และจะอธิษฐานต่อไปไม่หยุดจนกว่าพายุในชีวิตของพวกเขาจะผ่านพ้นไป

คำอธิษฐาน

พระเจ้าพระบิดาผู้เต็มไปด้วยความเมตตาและฤทธิ์อำนาจ ขอโปรดอวยพระพรให้กับ...(พูดถึงชื่อคนที่เรานึกถึง กี่ชื่อก็ได้) ด้วยฤทธิ์เดชและการสถิตอยู่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าก็จะไม่หยุดที่จะหนุนใจและเสริมกำลังพวกเขาต่อไปเรื่อยๆ แต่ข้าพเจ้าเชื่อว่า สิ่งที่พวกเขาอยากได้มากที่สุดคือฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มากยิ่งกว่าทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าจะทำให้กับพวกเขาได้ ขอบคุณที่ฟังคำอธิษฐานของข้าพเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น