ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บทเพลงเก่าอันทรงพลัง ที่ว่า "ภายใต้กางเขนของพระเยซู" เราร้องว่า "สง่าราศีของเราทั้งหมดอยู่ที่กางเขน" นั่นเป็นความจริงแท้เกี่ยวกับพระเยซู ในขณะที่ผู้นำคนอื่นๆ พยายามที่จะแสวงหาสง่าราศีในทุกๆ ทาง แต่ทางของพระเยซูที่จะนำไปสู่สง่าราศีคือไม้กางเขน เพราะพระองค์ไม่ได้เรียกร้องคำสรรเสริญ แต่อยากที่จะเชื่อฟังและสรรเสริญพระบิดา เมื่อยูดาสออกมาจากอาหารค่ำมื้อสุดท้าย ขั้นตอนสุดท้ายก็เริ่มขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายนี้จะนำพระเยซูให้ไปเจอกับความโหดเหี่ยมที่เนินเขากลโกรธา คือการถูกตรึงที่กางเขนนั่นเอง ที่น่ากลัว แทนที่พระเยซูจะมองว่ากางเขนเป็นเรื่องที่น่าอับอาย พระองค์กลับมองว่ามันเป็นการนำสง่าราศีและถวายเกียรติให้กับพระเจ้า และยังนำความรอดมาสู่พวกเราอีกด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่แสวงหาการยอมรับจากผู้อื่น เห็นแก่ตัว คิดถึงแต่ชื่อเสียงของตัวเองแทนที่จะเป็นพระองค์ โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าที่ได้เหยียบย่ำจิตใจของผู้อื่น เพราะมัวแต่เรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง ตัวอย่างของพระเยซูในอาทิตย์สุดท้ายของชีวิตพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้ากลับมามีสติอีกครั้ง ข้าแต่พระบิดา โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักว่า ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือการรับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะต้องเสียอะไรก็ตาม เหมือนกับที่พระเยซูทำ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะนำสง่าราศีมาสู่พระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น