ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่หลายคนกำลังหาทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่ทำลายชีวิต เป็นภัยต่อโรงเรียน และปัญหาที่อันตรายต่างๆ ทำไมไม่มีใครเตือนเราว่าผู้รับใช้ที่ฉลาดของพระเจ้าสอนเราไว้ว่าอย่างไรตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว อย่าให้ใครก็ตาม ทั้งที่เป็นคนจริงๆ หรือตัวละครจากนิยาย กลายมาเป็นวีรบุรุษ หรือฮีโร่ของเรา ถ้าคนคนนั้นมีชื่อเสียงเพราะใช้ความรุนแรง กษัตริย์โซโลมอนเข้าใจในเรื่องนี้ดีกว่าใคร และแน่นอนพระบุตรของผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด บอกไว้อย่างดีแล้วว่า "คนที่สร้างสันติสุขก็ได้รับการอวยพร เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้า"

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ โปรดช่วยเราจากความรุนแรงของสังคมเราและช่วยเราจากการสนับสนุนความรุนแรงที่แผ่ซ่านไปทั่วผืนแผ่นดินเรา ขอทรงโปรดประทานฮีโร่ วีรบุรุษที่เป็นผู้สร้างสันติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ขอให้เรามองเห็นพวกเขาและมีความกล้าที่จะให้เกียรติเขา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น