ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคืออะไร พระเจ้าปรารถนาที่จะทำมากกว่านั้นผ่านทางคุณ คำถามจริงๆ ก็คือ คุณจะเชื่อฟัง ยอมรับ และแบ่งปันต่อไป แล้วถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์ทรงมีสง่าราศี มีความเมตตากรุณา พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์ทั้งในฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายจิตวิญญาณ ด้วยสัมผัสแห่งพระคุณของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ สาธุการพระนามของพระองค์เหนือนามใดๆ และข้าพระองค์ยึดถือพระนามของพระองค์ไว้เป็นทรัพย์สมบัติมีค่าส่วนตัว ขอทรงได้รับเกียรติในข้าพระองค์ ทั้งในการพูด การกระทำ การมีผลในชีวิตผู้อื่น ในชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น