ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่รู้ว่าพระเยซูสามารถยืนขึ้นได้อย่างไร พระองค์มีบาปของผม บาปของคุณ บาปของเรา พระองค์ยอมให้วางความบาปลงบนพระองค์ เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบกรับผลกระทบของมันทั้งหมด แต่ในความเสียสละที่น่ากลัวนั้น เราได้รับการรักษา — หายจากโรคที่น่ากลัวมากที่สุด หายจากจิตวิญญาณบาปที่ป่วย พระองค์ถูกแทง ทุบตี ​​และถูกลงโทษเพราะบาปของเรา ในสถานที่นั้น พระองค์ได้เปลี่ยนให้เป็นความสงบสุขและให้เราได้อาศัยอยู่

Thoughts on Today's Verse...

I don't know how Jesus could stand up under its weight. He had my sin, your sin, our sin. He allowed it to be placed upon him so that we would not have to bear the consequences of it all. But in that sacrifice, as horrible as it was, we find ourselves healed — cured of the most awful disease a person can have, a sin-sick soul. He was pierced, crushed, and punished for our sins. In their place, he has left us his transforming peace and a place to belong.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งสันติสุข ขอทรงเติมจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยความอัศจรรย์ของพระคุณของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์ไม่ลืมค่าความรักของพระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์จดจำความเมตตาที่ทรงไถ่บาปของข้าพระองค์อยู่เสมอ ขอบพระคุณ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

God of peace, fill my soul with the wonder of your grace. Let me not forget the cost of your love. Stir in me the constant and abiding memory of your redemptive grace. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of อิสยาห์ 53:5-6

ความคิดเห็น