ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าฟังคำอธิษฐานนี้ในตอนแรก อาจจะฟังดูเหมือนว่าเป็นการออกคำสั่งกับพระเจ้า แต่ถ้าดูดีๆ แล้วนี่เป็นคำอธิษฐานที่แสดงถึงความสิ้นหวังจริงๆ คุณเคยเป็นแบบนั้นไหม ผมเคยและก็ได้ยินบ่อยๆ จากคนที่กำลังสิ้นหวังในตอนนี้ด้วย อยากให้คุณลองอ่านดูว่าพระธรรมสดุดีตอนจบเป็นอย่างไร ผมคิดว่ามี 3 อย่างที่สำคัญและเป็นเคล็ดลับของการอยู่รอดจากความยากลำบาก 1. ความสัตย์ซื่อในชีวิตการอธิษฐานของเราต่อพระเจ้า 2.ความมั่นใจที่รู้ว่าพระเจ้าฟังและใส่ใจเราแม้ว่าคำอธิษฐานของเราจะฟังไม่เป็นคำ เพราะความเจ็บปวดและสิ่งที่มารบกวน 3. การสรรเสริญที่มาจากใจ ที่เรารวมไว้ในคำอธิษฐานของเราแม้ว่าสิ่งต่างๆ ดูสิ้นหวังไปหมด ที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สูตรวิเศษอะไร แต่เป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ฝ่ายจิตวิญญาณของเรา ลองอ่านพระธรรมสดุดีบทที่ 4 ดูนะครับ

คำอธิษฐาน

โอ้ ข้าแต่พระเจ้า โปรดคำร้องขอของข้าพระองค์ด้วย ขอทรงช่วยข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักจากความเจ็บปวด จากภาระหนัก และความทุกข์ทรมาน ขอทรงตอบในทางที่น่าอัศจรรย์ใจ เพื่อที่ไม่เพียงแต่ข้าพระองค์จะพ้นทุกข์ แต่เพื่อพระสิริจะมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น