ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พูดง่ายๆตรงๆ "ไม้กางเขน" ก็คือเครื่องหมายของการสาปแช่งดีๆนี่เอง การที่พระเจ้ากลายมาเป็นมนุษย์และใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเรา มันก็เหลือเชื่ออยู่แล้ว แล้วนี่พระองค์ยังต้องมาเจอกับความผันผวน ความเป็นความตายและความต้องการของมนุษย์อีกด้วย ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกเลย แค่นั้นยังไม่พอ พระเจ้ายังต้องมาเจอกับความน่าอัปยศอดสูและความโหดเหี่ยมป่าเถื่อนบนไม้กางเขนอีกด้วย ยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย แต่นี่แหละคือข่าวดี สิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องโง่ อ่อนแอ น่ารังเกียจ กลับมีอำนาจที่จะสร้างเราขึ้นมาใหม่ และยังสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความเชื่อแบบไร้เทียมทานอีกด้วย เมื่อเรามาถึงกางเขนและการเป็นขึ้นจากตายของพระเยซู เรากำลังเจอกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้ากลับทำให้มันเป็นไปได้ โดยผ่านทางพระคุณของพระองค์ที่มีให้กับเราและอยู่ในเรา มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะนำความรอดมาให้กับเราโดยวิธีแบบนี้

Thoughts on Today's Verse...

The Cross is such an offensive symbol when viewed in its most basic and raw form. For God to become human flesh and live among us is unbelievable enough. For God to be subject to the vagaries and rigors of mortality and human needs is unthinkable. For God to endure the indignities and inhumanities of the Cross is preposterous. But, that is the Gospel. What appears to be foolish, weak, and offensive has the power to re-make us and inspire us to unparalleled faith. When we come to the Cross and Resurrection of Jesus, we come to the impossible which was accomplished by God's grace for us and in us. Only God would bring us salvation in such a way.

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพเจ้ารู้ว่าเรื่องไม้กางเขนเป็นเรื่องโง่สำหรับบางคน และรู้ด้วยว่าคนจำนวนมากที่แขวนไม้กางเขนก็แขวนเท่ๆไปอย่างนั้นเอง แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการที่พระเยซูยอมมาตายที่กางเขนเพื่อข้าพเจ้านั้น เป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงและทำให้ข้าพเจ้าเกิดความเชื่อมั่นอย่างน่าอัศจรรย์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งความรักนี้และการเสียสละแห่งพระคุณของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and gracious Father, I know that the Cross may be silly to some people. I know that many people who wear the Cross as a symbol don't honor it. But Father, I confess that Jesus' willingness to go to the Cross for me is powerfully convicting and amazingly reassuring. Thank you for this gift of love and sacrifice of grace. In Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 โครินธ์ 1:27

ความคิดเห็น