ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม้กางเขนเป็นสัญลักษณ์แห่งการดูถูก ถ้าเรามองย้อนไปถึงรูปแบบดั้งเดิมของมัน การที่พระเจ้าที่จะกลายเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ในหมู่พวกเราก็เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากพออยู่แล้ว การที่พระเจ้าต้องอยู่กับความไม่แน่นอน ความตาย และการมีความต้องการแบบมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดคิดได้เลย ยิ่งเป็นสิ่งผิดปกติที่พระเจ้าจะต้องมาทนกับการเสียศักดิ์ศรีและความป่าเถื่อนจากการที่ต้องอยู่บนกางเขน แต่นั่นเองคือข่าวดี สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องโง่ อ่อนแอ เป็นที่น่ารังเกียจ กลับมีอำนาจที่จะสร้างเราขึ้นใหม่ และสร้างแรงบันดาลใจให้เรามีความเชื่อมากขึ้น เมื่อเรามาถึงกางเขนและการฟื้นคืนชีพของพระเยซู เราได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยพระคุณของพระเจ้าที่มีให้แก่เราและในเรา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่นำความรอดมาสู่เราโดยวิธีการเช่นนี้

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ๋และเต็มไปด้วยสง่าราศี ข้าพระองค์รู้ว่าเรื่องไม้กางเขนเป็นเรื่องที่ไร้สาระสำหรับบางคน และรู้ว่าคนจำนวนมากที่สวมใส่ไม้กางเขนก็ไม่ได้นับถือมัน แต่พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอยอมรับว่าการที่พระเยซูไปที่กางเขนเพื่อข้าพระองค์นั้น เป็นการเสียสละอย่างยิ่งและทำให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งความรักนี้และเสียสละแห่งพระคุณพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น