ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยูดาสรู้ว่าพระเยซูจะอยู่ที่ไหนในช่วงเวลาเคร่งครัดของการเตรียมความพร้อมทางศาสนา ใครๆ ก็รู้ว่าพระเยซูจะอยู่กับสาวกของพระองค์ในสวนและอธิษฐานร่วมกัน ถ้าเรามีใครสักคนที่ต้องการทรยศเรา คนนั้นจะบอกศัตรูของเราว่าเราอยู่ที่ไหน? พวกเขาจะรู้ไหมว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนตอนอธิษฐาน? เป็นคำถามที่น่าสนใจใช่ไหมครับ คุณสามารถนึกถึงอะไรที่ดีกว่าการที่ศัตรูรู้ว่าจะหาเราได้ที่ไหนตอนอธิษฐานไหมครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ได้เข้ามาร่วมกับพระองค์อย่างซื่อสัตย์ในเวลาอธิษฐาน ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ยุ่ง ฟุ้งซ่าน และไม่สนใจแม้แต่ในเวลาอธิษฐานต่อพระองค์ ข้าพระองค์ขอโทษด้วย ข้าพระองค์ไม่แน่ใจว่าทำไมข้าพระองค์ต้องถือว่าพระพรนี้เป็นวินัย ข้าพระองค์อธิษฐานที่พระวิญญาณจะทำให้ใจของข้าพระองค์ลุกโชน ที่จะเรียกข้าพระองค์อย่างชื่นชมยินดีเข้ามาในพระคุณของแห่งการอธิษฐานนี้ การอยู่ด้วยและความห่วงใยอย่างแท้จริงของพระองค์ เป็นความหวังอันยั่งยืนของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงรับฟังเสมอแม้ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สนใจ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น