ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยูดาสรู้ว่าพระเยซูจะอยู่ได้ที่ไหนในช่วงการจัดเตรียมความพร้อมทางศาสนา ใครๆก็รู้ว่าพระเยซูจะอธิษฐานอยู่กับสาวกของพระองค์ในสวน ถ้าเรามีใครสักคนที่ต้องการทรยศเรา คนนั้นจะบอกศัตรูของเราว่าเราอยู่ที่ไหน? พวกเขาจะรู้ไหมว่าเราจะไปอธิษฐานอยู่ที่ไหน? เป็นคำถามที่น่าสนใจใช่ไหมครับ จะมีอะไรน่าทึ่งไปกว่าการที่ศัตรูของคุณรู้ว่าคุณจะไปอธิษฐานที่ไหนไหมครับ

Thoughts on Today's Verse...

Judas knew where to find Jesus during this intense period of religious preparation. It was no secret that Jesus would be with his disciples in the garden praying together. If we had someone who wanted to betray us, where would that person tell our enemies to find us? Would they know where we would go to be in prayer? Interesting questions aren't they! Can you imagine a better complement than our enemies knowing that they could find us in the place of prayer!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ใช้เวลาอย่างซื่อสัตย์ในการอธิษฐานที่แสนจะมีค่า ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ยุ่ง ฟุ้งซ่าน และไม่ได้สนใจที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่เข้าใจว่าทำไมข้าพระองค์ต้องถือพระพรนี้เป็นวินัย ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนให้กับพระองค์ ที่จะมีความชื่นชมยินดีในการอธิษฐานแห่งพระคุณนี้ การสถิตอยู่และความห่วงใยของพระองค์ เป็นความหวังอันยั่งยืนของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงรับฟังเสมอ แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สนใจ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Forgive me, Father, for not joining you more faithfully in the precious time of prayer. I confess that I get busy, distracted, and even disinterested in my prayer time with you. I am sorry. I am not sure why I have to approach this blessing as a discipline. I pray for your Spirit to create a burning in my heart that calls me joyfully to this grace of prayer. Your presence and concern truly are my sustaining hope. Thank you for always listening even when I've been neglectful, in Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 18:2

ความคิดเห็น