ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ยูดาสรู้ว่าพระเยซูจะอยู่ได้ที่ไหนในช่วงการจัดเตรียมความพร้อมทางศาสนา ใครๆก็รู้ว่าพระเยซูจะอธิษฐานอยู่กับสาวกของพระองค์ในสวน ถ้าเรามีใครสักคนที่ต้องการทรยศเรา คนนั้นจะบอกศัตรูของเราว่าเราอยู่ที่ไหน? พวกเขาจะรู้ไหมว่าเราจะไปอธิษฐานอยู่ที่ไหน? เป็นคำถามที่น่าสนใจใช่ไหมครับ จะมีอะไรน่าทึ่งไปกว่าการที่ศัตรูของคุณรู้ว่าคุณจะไปอธิษฐานที่ไหนไหมครับ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ไม่ได้ใช้เวลาอย่างซื่อสัตย์ในการอธิษฐานที่แสนจะมีค่า ข้าพระองค์สารภาพว่าข้าพระองค์ยุ่ง ฟุ้งซ่าน และไม่ได้สนใจที่จะอธิษฐานต่อพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกเสียใจและไม่เข้าใจว่าทำไมข้าพระองค์ต้องถือพระพรนี้เป็นวินัย ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ทำให้ใจของข้าพระองค์ร้อนรนให้กับพระองค์ ที่จะมีความชื่นชมยินดีในการอธิษฐานแห่งพระคุณนี้ การสถิตอยู่และความห่วงใยของพระองค์ เป็นความหวังอันยั่งยืนของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงรับฟังเสมอ แม้ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่สนใจ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น