ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นคนที่บริสุทธิ์ ฟังดูเหมือนกับว่าจะต้องเป็นคนที่เคร่งศาสนามากใช่ไหมครับ แต่จริงๆ แล้วหมายถึง การเป็นคนที่พิเศษตามที่พระเจ้าทรงเรียกใช้และเพื่อพระสิริของพระองค์ เราจะต้องไม่เป็นเหมือนคนทั่วไป เห็นได้ชัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความผิดบาปทางเพศ เราต้องอยู่ให้ห่างจากมัน และให้เกียรติพระเจ้าด้วยร่างกายของเรา (1 โครินธ์ 6:18-20) เราเฉลิมฉลองแผนงานของพระเจ้าที่ให้เรามีเพศสัมพันธ์อย่างมีความสุขในชีวิตแต่งงาน (สุภาษิต 5, 1 โครินธ์ 7: 1-7)

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า ขอทรงปกป้องและเป็นกำลังให้ข้าพระองค์ในการต่อต้านการล่อลวงทางเพศ ซึ่งมีอยู่มากในสังคมนี้ ข้าพระองค์อยากถวายร่างกายนี้เป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ เป็นที่พอพระทัยพระองค์ และเป็นพระพรแด่คนของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น