ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราจะส่งต่อความเชื่อของเราไปสู่ลูกหลาน เพื่อนๆ หรือคนรุ่นหลังๆ ในความเชื่อ เราต้องจำตัวอย่างของเปาโลให้ดี เขาสอนความจริง ส่งต่อความจริงที่ปรากฎต่อเขาและส่งมายังตัวเขา เปาโลสำแดงความจริงในชีวิตของเขา เขาบอกคนที่เขาสั่งสอนให้ฝึกฝนและกระทำความจริงในชีวิตประจำวันของพวกเขา สิ่งนี้จะทำให้พวกเขาได้สัมผัสถึงพระเจ้าในชีวิตและมีสันติสุขที่พระเจ้าอยากที่จะมอบให้แก่พวกเขา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้เป็นครูที่ดีทั้งในคำพูดและการกระทำ เมื่อข้าพระองค์ต้องมีอิทธิพลในชีวิตของคนที่อยู่รอบข้าง คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากข้าพระองค์ในการเดินในความเชื่อของคริสเตียน และคนที่อยู่ในครอบครัวของข้าพระองค์ที่แสวงหาเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น