ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?" คำถามนี้สำคัญ แต่คำถามที่สำคัญที่สุดของทั้งหมดคือ "ฉันอยู่เพื่อใคร?" มีเพียงผู้เดียวที่สามารถรับประกันว่าผมจะไม่ตาย เพราะพระองค์ได้ตายไปแล้วเพื่อผมและได้เอาชนะความตาย ถ้าพระองค์ยินดีที่จะตายเพื่อผม ผมแน่ใจว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้มีชัยชนะ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชัยเหนือความตาย ผ่านทางพระเยซู พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีชัยชนะเหนือความบาปผ่านทางความตายที่เสียสละของพระองค์ ขอบพระคุณที่วันนี้ให้ข้าพระองค์มีชัยชนะในชีวิต และข้าพระองค์จะอยู่เพื่อพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น