ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเตือนเราให้รับผิดชอบต่อคำพูดที่ไร้สาระของเรา (มัทธิว12:36-37) เปาโลได้เน้นถึงเรื่องนี้มากขึ้น เพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคนที่ไม่รู้จักพระคริสต์ เราต้องใช้ทุกโอกาสที่อยู่กับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน แสดงให้เขาเห็นถึงความเมตตา ความห่วงใย และเราต้องรู้จักควบคุมการพูดของเราให้ดีเมื่ออยู่กับคนเหล่านั้นด้วย โอกาสแห่งชีวิตนิรันดร์ของบางคนอาจจะอยู่ที่การได้คุยกับเราก็เป็นได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เกลียดการที่คนของพระองค์ทำร้ายจิตใจหรือทำให้คนที่ยังไม่เชื่อหนีห่างออกไป โปรดช่วยข้าพระองค์ให้มีทัศนคติที่ดึงดูดใจคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูว่าเป็นพระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเขา ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น