ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ว้าว บทสดุดีแห่งความเชื่อมั่นในพระเจ้าบทนี้ มีพลังมากขึ้นมาทันที เมื่อระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงช่วยเราจริงๆ พระเจ้าฟังเสียงของเรา เรามั่นใจได้เลยว่า พระองค์ทั้งฟังและนำความรอดมาให้กับเรา คำถามเดียวก็คือ เราเชื่อหรือไม่ว่าพระองค์จะตอบเรา เมื่อเราร้องขอให้พระองค์ช่วยไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้า สาย บ่าย เย็น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบา พระบิดา ข้าพเจ้าหนักใจมากกับหลายเรื่องราวในชีวิต จึงจำเป็นต้องพึ่งพระคุณและฤทธิ์เดชของพระองค์ โปรดฟังเสียงและจิตใจของข้าพเจ้าตอนที่แบ่งปันความกังวลเหล่านี้กับพระองค์... (พูดเรื่องที่กังวลทั้งหลายกับพระเจ้าได้เลย) นอกจากนี้ พระบิดาที่รัก โปรดสัมผัสคนที่ข้าพเจ้าเป็นห่วงด้วยความรักของพระองค์ด้วยเถิด...(บอกชื่อคนที่เราเป็นห่วงกังวลกับพระเจ้าได้เลย) ขอบคุณสำหรับการรับฟังและช่วยเหลือคนที่ข้าพเจ้าเป็นห่วง อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น