ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดแรกของเด็กทารกหลายคนคือ "อับ อับ บา บา" จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในสมัยพระเยซู นั่นคือคำที่ใช้เรียกคนที่เป็นพ่อ ตอนที่พระเจ้าช่วยเรา พระองค์ให้พระวิญญาณกับเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์อวยพรเราในหลายๆ ทาง แต่การอวยพรที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เราได้รับก็คือ การที่พระวิญญาณอธิษฐานแทนเราในเวลาที่เราไม่สามารถหาคำพูดพูดออกมาได้ (โรมัน 8:26-27) และพระวิญญาณช่วยเราให้เข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะความสนิทสนม การที่เรารู้ว่าเราสามารถพึ่งพระองค์ได้ และเพราะความเคารพในพระองค์ เราจึงเรียกพระเจ้าว่า พระบิดา หรือพ่อ นั่นเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ ช่วยข้าพระองค์ และเชิญข้าพระองค์ให้เข้ามาในครอบครัวของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ช่วยเหลือข้าพระองค์ในตอนนี้ที่กำลังพูดคุย บอกความคิดและความรู้สึกกับพระองค์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณที่ให้กำลังกับข้าพระองค์ในการที่จะเป็นแบบที่พระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์เป็น ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น