ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกังวลเป็นการที่เราวิตกกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ และเราก็ไม่สามารถเลิกนึกถึงมันได้ด้วย ความกังวลควบคุมความคิดและทำให้เกิดจิตใจที่ว้าวุ่น เราก็จะมีแต่ความกลัว ความสงสัยและรู้สึกแย่มากๆ เราต้องเลิกกังวลและฝากสิ่งเหล่านั้นไว้กับองค์เจ้าชีวิต และวางใจว่าพระองค์จะดูแลเรา และเมื่อเราขอบพระคุณพระองค์ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้เรา หรือกำลังทำในชีวิตเรา เราต้องเอาการที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยอย่างแท้จริงมาแทนที่ความกังวลของเรา เมื่อเราทำเช่นนั้น เราก็จะกลับมามีความมั่นใจในแผนงานในอนาคตที่พระองค์มีให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์รักข้าพระองค์ พระองค์ทรงทำเพื่ออวยพรและช่วยข้าพระองค์อย่างมากมาย ข้าพระองค์ขอมอบความกังวลในจิตใจไว้กับพระหัตถ์ของพระองค์ (ให้บอกสิ่งที่เรากังวลในวันนี้) พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ทรงอวยพรข้าพระองค์ในหลายๆ ทางในชีวิตของข้าพระองค์ (ให้บอกการอวยพระพรที่ได้รับจากพระเจ้า) พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงเติมเต็มใจของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และขอทรงให้สันติสุขและการรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยเติมเต็มในความคิดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น