ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกังวล ก็คือการวิตกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ และเลิกคิดก็ไม่ได้ด้วย มันเป็นนายที่ควบคุมทั้งจิตใจของทั้งคนที่เฉยเมยหรือคนที่ว้าวุ่น มันสร้างความสงสัย ความกลัว และความรู้สึกแย่ๆให้กับคนทั้งสอง แต่ไม่มีวันเลิกกังวลได้หรอก แต่เราหาอะไรมาแทนที่มันได้ เราสามารถเลิกกังวลได้ด้วยการเอาองค์เจ้าชีวิตมาแทน ด้วยการฝากทุกสิ่งไว้ให้พระองค์ดูแล แล้วให้เราขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเราทั้งในอดีตและปัจจุบัน ให้เราเอาความรู้สึกที่ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแน่ๆไปแทนที่ความวิตกกังวลเหล่านั้น เมื่อเราทำอย่างนี้ ความมั่นใจในแผนงานในอนาคตที่พระเจ้าวางไว้ให้ ก็จะหวนกลับมาอีกครั้ง

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์รักข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออวยพรและช่วยกู้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงใจที่จะฝากความวิตกกังวลในจิตใจไว้ในอุ้งมือของพระองค์ (ให้บอกสิ่งที่เรากังวลในวันนี้) พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ได้อวยพรข้าพเจ้าอย่างมากมายในหลายรูปแบบ (ให้บอกถึงสิ่งต่างที่พระเจ้าได้อวยพร) พระบิดาเจ้าข้า โปรดเติมเต็มใจของข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และให้สัมผัสได้ถึงการทรงสถิตอยู่และสันติสุขของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น